För Leverantörer

Hantering av Kund & Leverantörsuppgifter
Nynäs Rökeri & Fiskhall AB, behandlar uppgifter för Kunder och Leverantörer enligt nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med lagringen av uppgifterna vi använder oss av är för att vi skall kunna köpa in och sälja varor i en avtalssituation med våra kunder och leverantörer.
Dina Kunduppgifter/Leverantörsuppgifter sparas så länge vi har rättslig skyldighet mot myndighet, därefter kommer uppgifterna att gallras bort. Kontaktuppgifter till personer raderas när det inte behövs för det syftet de lagrats för.
Nynäs Rökeri & Fiskhall AB värnar om säkerheten för Kund och Leverantörsuppgifter. Dessa lämnas inte ut till 3:e part i försäljningssyfte. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter för annat ändamål. Kontaktuppgifter kan vara namn, telefonnummer, mailuppgifter för leverantör eller kund.

Nynäs Rökeri & Fiskhall AB

Kom in eller följ oss

Adress: Fiskargränd 6, Box 16,
149 21 Nynäshamn, Sverige

— För sjöfarare: 58° 54′ 2.9700”, N 17° 57′ 8.6112” E —